Temporary closed

posted on 08 Dec 2009 16:25 by tee-zaa

ต้องขอโทษจริงๆนะครับ ที่อาจจะไม่ได้เข้ามาเขียนอีกซักพักนึง

อยากจะจัดการกับปัญหาชีวิตของตัวเองให้ได้จริงๆ

ไม่อยากจะแย่แบบที่เป็นอยู่ิอย่างนี้อีกแล้ว

ขอโทษด้วยครับ และ ขอบคุณครับ

แล้วผมจะกลับมาครับ